Whakapapa o nga waka e whitu ki te Whare-Ariki






Partly sourced from the Memorial Stone, Rukumoana Pa, Waharoa, Waikato 1936

These lists show how the whakapapa (geneaology) of the Aotea Waka (canoe) link to other waka.

Tokomaru:

Awangai-ariki

Tainui:

Aotea:
Takitimu:

Tamahau

Hoturoa

Turi Uaniu
Tamatea
Kurahaupo:

Kemo

Hotuope

Taneroa
Kahungungu
Tamauri

Tokoa

Hotumatapu = Hineraku

Ruanui
Kahukuranui
Tuoho

Hikamatea

Puhaanga = Hinekahurangi

Whaea-tomokia
Rakaeihikuroa
Puhirere

Hika-tau-aromi

Putetere = Hinetemoa

Whare-irua
Tupurupuru
Puhianu

Rakaiwhakariri

Uetihi = Wharekawakawa
Mataatua:
Kaokao
Te Rangi-tuehu
Puhi-aroha

Rakeiora
Te Arawa:
Uenoho = Morokura
Toroa
Te Kapunga-ote-rangi
Tuaha
Hoea

Tumomi
Tamatekapua
Ueraki = Wawana
Ruaihongonga
Hetaepo or Houtaepo
Mahinarangi = Turongo
Ururangi

Mawake
Kahumatamomoe
Taipu = Rongoihi
Tahinga-ote-ra
Ruaputahanga
Raukawa
Tawhao

Whataki
Taurakemoetahanga
Tamapoto = Tokotokonuiaranga
Awanui-a-rangi
Uenukuuwhatu
Rereahu
Whatihua

Whare-rere
Ue-nuku-mai-i-rarotonga
Taheitia = Te Ataihaea
Rongotangiawa
Tua Tangiroa = Pahurarangi
Te Ihingarangi
Uenukuwhangai or Uenuku-te-rangihoka
Whaita
Rangitiki
Mahanga = Paratai = Wharewaiata
Roma-i-noho-rangi
Hineaupounamu
Kuri
Kotare

Huiao
Kawatapuarangi
Tukotuku = Tumainupo
Tamapahore
Maniapoto
Hinemapuhia
Kauwhata

Tuirirangi
Pikiao
Wairere
Ngaparetaihinu
Te Kawairirangi
Rauti
Wehiwehi

Tumarouru
Hekemaru
Whenu
Tuwhakarara
Rungaterangi
Koroki
Tutete

Manaia-uruaha
Mahuta
Keteiwi
Hine-tore
Uruhina
Ruru
Parekarewa

Urunumia
Uerata
Mamaku
Hae
Te Kawa
Waenganui
Ngatokowaru

Te Kanawa
Tapaue
Te Huaki
Ngatokowaru
Te Kanawa
Mataumoeawa
Toreheikura

Parengaope
Te Putu
Te Kura-atai-whakaea
Kura-atai-whakaea
Parengaope
Hotumauea =Te Ataihaea
Te Kura-atai-whakaea

Rangimahora
Tawhia
Te Atai-rangi-kaahu
Te Atai-rangi-kaahu
Rangimahora = Te Wawahanga
Pakaruwakanui
Te Atai rangi-kaahu

Te Kahurangi
Tuatu
Tuatu
Tuatu
Te Kahurangi = Tuatu
Tokohihi
Tuatu

Te Rauangaanga
Te Rauangaanga
Te Rauangaanga
Te Rauangaanga
Te Rauangaanga = Parengaope "
Parengaope
Te Rauangaanga

Potatau te Wherowhero
Potatau te Wherowhero
Potatau te Wherowhero = Waikauri

Potatau te Wherowhero
Potatau te Wherowhero
Potatau te Wherowhero

Tawhiao
Tawhiao
Tawhiao

Tawhiao
Tawhiao
Tawhiao

Mahuta
Mahuta
Mahuta = Te Marae

Mahuta
Mahuta
Mahuta

Te Rata
Te Rata
Te Rata = Te Urunga

Te Rata
Te Rata
Te Rata

Koroki
Koroki
Koroki = Te Atairangikaahu

Koroki
Koroki
Koroki

Te Atairangikaahu
Te Atairangikaahu
Te Atairangikaahu (Piki)

Te Atairangikaahu
Te Atairangikaahu
Te Atairangikaahu

Tuheitia
Tuheitia
Tuheitia

Tuheitia
Tuheitia
Tuheitia